logo


How the Jewel was made —>

For the moment only swedish text:

Juvelen i Bara ligger på det nya torget och strålar framför det nybyggda biblioteket.
Juvelen är en skulptur byggd av tegelsten, facettslipad i form av en diamant och runt omkring skulpturen lysande strålar i olika längder.

Inspiration till verket:
Det är i Baras nära relation till naturen, till den gamla skånska tegeltraditionen och till Torups slott som vi bl.a hittat vår inspiration till konstverket Juvelen i Bara.
Vi har också haft det goda vardagslivet och det sociala engagemang som finns i samhället i tankarna, särskilt Lena Rosenlund som generöst testamenterat pengar för att ge Bara ett konstverk. Hon var en stor kultur- och biblioteksvän och en färgstark profil i Bara.
Bara är en plats där det goda livet för barn och vuxna värderas högt. Det syns tydligt att landskapet runt Bara är en av de anledningar till att invånarna bor och trivs i byn och att det historiska, bland annat den nära relationen till Torups slott och Baras tegelbruk (1902 – 1993), är en del av samhällets identitet. Svedala kommun var ett centrum för tegelteknikens utveckling – t.ex startade Tegelmästareskolan sin verksamhet i Svedala 1905, liksom Försökstegelbruket. Man tog årligen emot elever från hela landet och även från övriga nordiska länder.

Material: Koleldad tegelsten från Petersen Tegel, med generöst bidrag från Tegelmäster; Bara
Plats: Värbytorget, Bara, Svedala kommun, Sverige.
Uppdrag av: Svedala kommun

Samarbetspartners:
Murar Mäster Wester, Lilla Mölleberga
Svedala kommun
Tegelmäster, Bara

Artiklar:
Skånska Dagbladet 16/6
Skånska Dagbladet 29/9
Sydsvenskan 10/9
Svedala Lokaltidning 11/
9

Bilder från hur vi gjorde Juvelen här ->