logo


minavingar-frontal

Material: Stainless steel, mosaic, concrete
Location: Segevångskolan, Malmö, Sweden
Commissioned by: Malmö Municiplitary and 
The Society for the Preservation of Cultural Heritage and Green Parks in Malmö / Malmö Förskönings och Planteringsförening
Collaborating partners: Onestone and Stanlyplåt

Segevångsskolan has got a new piece of art – Mina Vingar – replacing the previously stolen artwork that was in the schoolyard. From the students’ suggestions and concepts to a new sculpture, the artists created My wings. My wings were opened at the end of the school on June 14, 2016. At the opening ceremony Mariam Abdullah Abdulnabi, Class 5-6 B, read her poem, written especially for the day:

The wings you have, you have within you
In the long run, you are hoping and believing to fly freely like a bird
You’d rather be a bird than a nail
A bird that can fly freely instead of being stuck as a nail 

The swedish original poem:
De vingarna du har, har du inom dig
Längst inne har du hopp och tro om att flyga fritt som en fågel
Du vill hellre vara en fågel än en spik
En fågel som kan flyga fritt i stället för att vara en spik som sitter fast.
(
Mariam Abdullah Abdulnabi, 2016)

Swedish text:
Bakgrund: Hösten 2014 blev konstverket ”Hoppa Bock” av Jean-Baptiste Leducq stulet från Segevångskolan. Den uppfördes 1967 i samband med att skolan byggdes. Det som kvarstod var de avsågade fötterna. Skulpturen har haft en stor betydelse för skolans identitet som logga, samlingsplats och fotograferingsplats. Genom att ersätta det stulna konstverket med ett nytt samtida konstverk kan skolan bibehålla och utveckla ett konstnärligt inslag i sin miljö och fylla det ”hål” som det stulna konstverket efterlämnat. Eleverna på skolan i åk 5 och 6 fick under höstterminen 2015 arbeta fram förslag till ett nya konstverk, där sedan 11 förslag röstades fram av eleverna själva: Tre olika konstnärer bjöds in för att i avstamp i det stulna konstverket och elevernas process utveckla ett nytt konstverk. 

Zunino Ignestams nya konstverk till Segevångsskolan heter Mina vingar. Konstnärerna har särskilt inspireras av en elevs projekt med titeln Min fisk-fågel som handlar om att alla människor är olika och att det är bra att det är så, eftersom världen då är en mer spännande plats att leva på. Skulpturen till Segevångskolans skolgård ska vara en symbol för dessa värderingar.

Mina vingar består av två stora vingar, 2 meter i höjd, som är placerade bredvid varandra med ett utrymme stort nog för barnen att gå igenom. Vingarna står på ett litet fundament i form av en ”sjö”, och fäller sig uppåt, utåt och runt i en dynamisk rörelse som gör skulpturen levande och spännande från alla sidor. Vingarna är målade i en garderad färgskala med toner plockade från element i omgivningen.

Mina vingar är en skulptur som alla barn och vuxna på Segevångskolan kan samlas kring, titta på och leka runt. Det är en skulptur som symboliserar modet att vara den du är, att känna sina egna vingar växa fram, utvecklas och bära dig ut i livet vare sig du är en fågel eller en fisk.

sege