logo


1:1 Stardust / 1:1 Stjärnfall 2017
Gamlestadsskolan, Göteborg

1:1 Stardust consists of a line design in the form of a star in brass recessed in the ground cover in the entrence portal of Lars Kaggsgatan and a sculpture of high-gloss stainless steel in the form of a gemstone. The sculpture and line drawing are linked so that if you cut out the line drawing and fold it correctly, it forms the gemstone shape.
Behind the artwork lies also the idea of ​​growing and developing during school time – to find your own form and shape.
Material: Brass, concrete, stainless steel
Location: Gamlestadsskolan, Göteborg
Commissioned by: Göteborg Municipality

Swedish:
1:1 Stjärnfall består av två sammankopplade delar. Det ena konstverket är en linjeteckning i mässing som ligger i marken, i den öppna pelarpassagen ut mot gatan. Teckningen bjuder in elever, personal och besökare till skolgården från gatan och skapar en magisk stämning i  passagen. Teckningens form är en stor stjärnfigur.
Det andra verket är en skulptur i rostfritt ståll som ligger inne på skolgården och har formen av en slipad ädelsten.
Konstverket handlar om sammanhanget mellan yta och form, kunskap och förståelse. Konstverket är en lek med storleksförhållanden. Bakom konstverket ligger tankar om att växa och utvecklas till en kunnig och bildad person under skoltiden – för att finna sin egen rätta form.
Förhållandet mellan de två verken är enkel – ritar du upp streckteckningen på ett papper, klipper ut den och viker den på rätt sätt, så bildar den juvelens tredimensionella form. Storleksförhållandet mellan de två verken är dock annat än 1:1, på trots av titeln.

Material – rostfritt högpolerat stål, laserskuren mässing, betong
Storlek: Stjärnan i marken: 7 m från spets till spets, Juvelen på skolgården: 1,5 x 1,5 meter hög
Placering – Gamlestadskolans portal mot Lars Kaggsgatan och skolgården, Göteborg
Beställare/ uppdragsgivare – Lokalförvaltningen Göteborg Stad