logo


Frieze of touches
from the exhibition A pedibus usque ad caput / From feet to head,
Rigshospitalet, Copenhagen 2010

Frieze of Touches, animated movie, 3,08 min long. The theme in the film is about tactility,  and the magic of thouching.
frieze1

Still from film

The exhibition A pedibus usque ad caput formed as an Advent Calendar shown in 24 windows at the frontfacade of the main hospital Rigshospitalet 2010. Everyday a new artwork was revealed from the 1st of December to the 24th. Then it was open until the 10th of January.
riget

Swedish text in catalouge about Lena Ignestams film:
Frieze of touches är en animerad, tecknad film. Det är en film som behandlar beröring,
taktilitet och rörelsens magi och motsägelser. Över en plan yta sveper tecknade händer.
De rör sig och olika saker inträffar, såsom till exempel att en enkel dragen linje förvandlas
till något helt oväntat; en kroppsdel eller ett hål – händerna fortsätter att röra sig och nya
ting sker…
Sedan lång tid har jag arbetat med tecknade animationer, ibland vid sidan av min övriga
konstnärliga verksamhet, och ibland som del i skulpturer, installationer och rumsliga gestaltningar.
Utgångspunkt för filmerna är dels mina egna skulptur- och installationsprojekt,
dels tankar som tar utgångspunkt i begrepp som manipulation, förändring och
transformation. Animationens potential för mig ligger i möjligheten att skapa utanför det
realistiska.

 

 

A pedibus invitation

Leave a Reply

*

captcha *