logo


The Strange / Det Fremmede
2004. A collaborationwork with the group Platform 7. Sculptures / models made as a relay race between the 7 artists in Platform 7, as an investigation of the working and artistic process, as well as the mechanisms of collaboration.

PLATFORM 7 includes three Swedish and four Danish sculptors: Maria Alwmark, Katarina Nordengren, Lena Ignestam – and Lene Desmentik, Christina Bredahl Duelund, Karin Lorentzen and Carina Zunino.The group was established in 1999 at the Royal Danish Academy of Fine Art.

From the exhibition Gæstefrihed at Den Frie Exhibition Hall, Copenhagen:
Model 1
Det fremmede #1

Model 2
Det Fremmede #2

Model 3
Det Fremmede #3

Model 4
Det Fremmede #4

Model 5
Det Fremmede #5

Model 6
Det Fremmede #6

Model 7
Det Fremmede #7

Text about The Strange, 2004 (Sorry only in danish!):

DET FREMMEDE av Platform 7
En undersøgelse av en arbejds- og samarbejdsprocess – Metod og 7 skulpturelle løsningar:
I Platform 7´s seneste projekt ”Det fremmede” har gruppen haft fokus på selve arbejdsprocessen mellem de syv individer i kunstnergruppen. Projektet ”Det fremmede” udfordrede gruppens arbejdsproces med en mere kollektiv form for opbygning og udvikling af 7 skulpturelle modeller.
Hver kunstner begyndte på en model, i lille skala, ud fra temaet ”Det fremmede” og vedhæftede en tekst om emnet. Derefter blev modellen sendt videre til en anden i gruppen, som så fortsatte arbejdet og herefter igen sendte modellen videre. Efter syv måneders transport mellem Danmark, Sverige og San Francisco fandtes der syv skulpturelle modeller, som hver især var bearbejdet af alle syv kunstnere i gruppen.

Kunstneren som havde startet en model kunne ikke påvirke slutresultatet eller vide hvordan modellen ville udvikle sig. En fremmed hånd greb ind i processen, omstrukturerede, lagde til, fjernede, byggede videre. Arbejdet blev kollektivt. Gruppens dynamik blev tydeliggjort og udfordringen i at ophæve hver enkel persons kunstneriske identitet udviklede sig til en undersøgelse om hvorvidt det er muligt at gå ind i en skulpturel dialog uden forbehold OG TRÆDE UD AF DIALOGEN INDEN DEN ER AFSLUTTET.
Projektet ”Det fremmede” kredser omkring spørgsmål vedrørende kunstnerrollen, integritet, gruppekonsensus, forskelligheder, skulpturens væsen, individualitet, sammenhold, styrke/svaghed og gruppedynamik.

Leave a Reply

*

captcha *