logo


I work with sculpture, installation drawing, animation and artists books. My art deals with the theme of the change and transformations of norms, the nature, the manipulation and resolution of values and ideals. Recurrent themes for my works moves between poetry, humour and reflection, and a little bit of horror.
My main focus for the last couple of years has been on working with art in public spaces with Zunino Ignestam Studio.

Text in Swedish:
Jag arbetar  skulptur och installationer, animation och teckning.
Temat i mitt konstnärliga arbete handlar mycket om förändringar och transformationer – jag använder bilder av naturen, människor kontra natur, förskjutningar i rum och andra bilder som indikerar en pågående rörelse och transformation. Viktiga element de senaste åren, har varit: vulkaner, rök, moln, klippor, gestalter i landskap. En del av mina arbeten handlar också om att belysa skärningspunkten mellan det politiska och det existensiella. Att verken innehåller poesi och humor är viktigt,  gärna också en smula underliggande ”horror”.

De senaste åren har mitt huvudsakliga fokus varit på att arbeta med offentlig konst med Zunino Ignestam Studio.

Mångsbodarna, Dalarna – val av sten till konstverket Drop Rock i Ursvik, Sundbyberg: