logo


Danske Grafikeres Hus 29 september – 21 0ktober 2012 Det foldede rum / The Folded Room En udstilling af / an exhibition by Christina Bredahl Duelund og Lena Ignestam Lena Ign[...]