logo


bylight-view003WALK OUT IN
Walk Out In is an animation made for the occasion of the :byLight festival 2012
It is a meditative loop, consisting of a number of sceneries of different appearances and moods. In each scene a moment reoccurs: one person approaching a tree and sitting down beneath it. This particular tree exists in this very neighbourhood – it is possible for you to go sit beneath it. The tree is to be found down the Östra Kanalgatan street, at the turn of the canal. In the film, the surrounding landscapes are fictitious and abstract, you could call them representations of mental spaces, metaphors or allegories of human conditions.
More about :byLight  : www.malmo.se/bylight

UT VANDRA IN
Ut Vandra In är en animerad tecknad film gjord för :byLight 2012
Det är en meditativ loop som består av en rad landskapliga scenarios, av olika karaktär och stämning. I varje scen finns ett återkommande moment: en person som går och sätter sig under ett träd. Och just detta träd finns alldeles i närheten – det går alltså att själv gå och sätta sig där. Det står i hörnan där kanalen kröker sig här på Östra promenaden. I filmen är dock de omgivande miljöerna fiktiva abstraktioner, ett slags bilder av mentala platser, metaforer eller allegorier över mänskliga tillstånd om man så vill.
Mer om :byLight  : www.malmo.se/bylight

BL-2secImages from the film Walk Out In.

bylight-view005

Leave a Reply

*

captcha *