logo


break01 Commission for Malmö University Hospital UMAS/RegionFastigheter Södra Skåne.
Permanent sculpture installation for the new emergency and infectious diseases unit at Malmö University Hospital, Sweden
Building by RegionFastigheter. Contractor: PEABvitagrenar2

akut-opening01

personal

Sorry only in Swedish:
Lysande skulpturer för personal- och uppehållsrum. Break en skulpturinstallation och konstnärlig gestaltning skapad speciellt för personalrummen på plan 11,12 och 13 i den nya infektionskliniken, och i by 33 och 34 i den nya akutkliniken.Konstverket består av vita, ljusa skulpturer utformade som träd. Inifrån träden strålar ljus. De växer och bryter igenom väggarna i rummen. På varje vägg finns det 3 skulpturer monterade. Väggarna har fått utbuktningar där träden växer fram – det är även ett sätt att göra väggen till en del av konstverket. Dagsljuset skapar ett varierat skuggspel som ändras genom året.Eftersom rummen är relativt små så har jag valt att göra en ganska stillsam, men associativ gestaltning. Växelverkan mellan ljus och skugga blir centralt.

Arbetstitel på verket Break (eller Bryt på svenska) är en referens till det engelska ordets dubbla betydelse rast, paus och avbrott, bryta igenom.Mitt arbete tar också utgångspunkt i personalens önskan om ett rum som en kontrast till den befintliga arbetsmiljön. Hektiskt tempo i stark belysning skapar behov av ett lugnt rum när man väl har rast. Ljusskillnad, lugna färger, trivsamhet efterlystes.
Arbetsdagen som en resa och trädet som en hållplats att vila under… Trädet är också en bild med starkt symbolvärde. I de fornnordiska myterna finns världsträdet Yggdrasil, ur vilket de första människorna föddes.
I Bibelns skapelseberättelse omnämns särskilt Kunskapens träd och Livets träd. Livets träd är en central livssymbol, ett mytiskt begrepp – metafor för gemensamt kulturellt eller genetiskt arv och ett motiv i många folks religion och filosofi. I Sverige planterades vårdträd för att bringa släkten lycka och välgång, och skydda mot sjukdom.
Lena Ignestam

Under construction:
Juni 2009lenabreak

3d_UMAS1 sketch_UMAS
First sketches

Animation for Break.
3d-graphic animation by David Krantz

Leave a Reply

*

captcha *