logo


Welcome to website of artist Lena Ignestam.
I work mainly with sculpture and installations, drawing and animation. My pieces deals with the theme of the change and transformations of norms, the manipulation and resolution of values and ideals. Recurrent theme for my works spirit and appearance: poetry, horror, humour and reflection.

Swedish:
Välkommen till konstnär Lena Ignestams hemsida.
Jag arbetar främst med skulptur och installationer, animation och teckning.
Temat i mitt konstnärliga arbete handlar mycket om förändringar och transformationer- jag använder bilder av naturen, människor kontra natur, förskjutningar i rum och andra bilder som indikerar en pågående rörelse och transformation. Viktiga element de senaste åren, har varit : vulkaner, rök, moln, klippor, gestalter i landskap m.m. En del av mina arbeten handlar också om att belysa skärningspunkten mellan det politiska och det existensiella. Att verken innehåller poesi och humor är viktigt,  gärna också en smula underliggande ”horror”.

Lena Ignestam.  januari 2013

 

Mångsbodarna, Dalarna – val av sten till konstverket Drop Rock.lena+droprock